Now Reading
آموزش هندیکپ اروپایی و 2 تفاوت آن با هندیکپ آسیایی

آموزش هندیکپ اروپایی و 2 تفاوت آن با هندیکپ آسیایی

آموزش هندیکپ اروپایی و 2 تفاوت آن با هندیکپ آسیایی
Rate this post

هندیکپ اروپایی چیست؟

هندیکپ اروپایی، به شکل محبوبی از شرط بندی آنلاین در سایت های پیش بینی می گویند که در آن گل یا امتیازی اضافه و یا کم می شود.

در واقع در این نوع شرط بندی هندیکپ، به یک تیم قبل از شروع رویداد، یک مزیت و یا یک ضرر داده می شود.

این کار جهت ایجاد تعادل در بازی ها و افزایش احتمال برد تیم ضعیف تر انجام می پذیرد. اعداد مثبت در Handicap اروپایی به معنی افزایش و اعداد منفی نیز به معنی کاهش گل ها در پیش بینی است.

وقتی که شما بر روی تیمی شرط بندی می کنید، تعداد گل های آن تیم کاهش یا افزایش می یابد. همچنین زمانی که بر روی تساوی شرط بندی می کنید، به این معنی است که انتظار دارید بازی به نتیجه مساوی کشیده شود.

هندیکپ اروپایی با نام هندیکپ سه گزینه ای نیز در میان کاربران شناخته می شود.

آموزش کامل هندیکپ اروپایی با ذکر مثال

برای رسیدن به درک بهتری از موضوع هندیکپ اروپایی، با مثالی در شرط بندی فوتبال آموزش آن را توضیح می دهیم:

فرض کنید نتیجه مسابقه فرانسه و آلمان، 3 بر 1 به نفع فرانسه باشد. در هندیکپ اروپایی آپشن های منفی و مثبت برای هر یک از دو تیم فرانسه و آلمان به صورت زیر است.

Handicap اروپایی مثبت برد فرانسه

 • برد فرانسه (+1): با در نظر گرفتن نتیجه مسابقه یعنی برد 3 بر 1 فرانسه در برابر آلمان، اگر یک گل به گل های فرانسه اضافه کنیم، فرانسه برنده است. بنابراین با توجه به این نتیجه، ما برنده این پیش بینی فوتبال هستیم.
 • برد فرانسه (+2): با در نظر گرفتن نتیجه مسابقه یعنی برد 3 بر 1 فرانسه در برابر آلمان اگر دو گل به گل های فرانسه اضافه کنیم، بازهم فرانسه برنده است.

پس با توجه به این نتیجه باز برنده این شرط بندی هستیم. این روند در هندیکپ اروپایی برای تمام گزینه های مثبت برد فرانسه برقرار است. شما هر گزینه مثبتی با برد فرانسه را انتخاب کرده باشید، در این شرط بندی برنده هستید.

Handicap اروپایی مثبت مساوی فرانسه

مساوی فرانسه (+1): با توجه به نتیجه مسابقه یعنی برد 3 بر 1 فرانسه، اگر یک گل به گل های فرانسه اضافه کنید، باز هم فرانسه با آلمان مساوی نمی شود. بنابراین شما در شرط بندی باخته اید.

پیشنهاد ما برای مطالعه  شرط بندی هندیکپ آسیایی چیست؟ + آموزش بهمراه مثال

مساوی فرانسه (+2)

با توجه به نتیجه مسابقه یعنی برد 3 بر 1 فرانسه، اگر دو گل به گل های فرانسه اضافه کنید، باز هم فرانسه با آلمان مساوی نمی شود. بنابراین شما در شرط بندی باخته اید.

شما هر گزینه مثبت مساوی را برای فرانسه در نظر بگیرید، با دقت به نتیجه بازی، شما بازنده هندیکپ اروپایی هستید.

Handicap اروپایی مثبت باخت فرانسه

 • باخت فرانسه (+1) : اگر یک گل به گل های فرانسه اضافه کنیم، نتیجه بازی 4 بر 1 شده که باز هم فرانسه برنده است. بنابراین شما در این شرط بندی باخته اید.
 • باخت فرانسه (+2): اگر دو گل به گل های فرانسه اضافه کنیم، نتیجه بازی 5 بر 1 شده که باز هم فرانسه برنده است. بنابراین شما در این شرط بندی باخته اید.

اگر باخت فرانسه را با هر عدد مثبتی انتخاب کرده باشید، در هر حال بازنده شرط بندی هستید. زیرا با جمع هر عددی با گل های فرانسه، در هر صورت فرانسه برنده شده و احتمال باخت آن وجود ندارد.

Handicap اروپایی مثبت برد آلمان:

 • برد آلمان (+1): با توجه با باخت آلمان در برابر فرانسه با نتیجه 3 بر 1، چنانچه یک گل به گل های آلمان اضافه شود باز هم آلمان بازنده است، پس شما شرط را باختید.
 • برد آلمان (+2): با توجه با باخت آلمان در برابر فرانسه با نتیجه 3 بر 1، چنانچه دو گل به گل های آلمان اضافه شود، نتیجه بازی مساوی می گردد. بنابراین پیش بینی شما اشتباه بوده است.
 • برد آلمان (+3): با توجه با باخت آلمان در برابر فرانسه با نتیجه 3 بر 1، چنانچه سه گل به گل های آلمان اضافه شود، آلمان برنده می شود. بنابراین شما برنده شده و با توجه به ضریب، سود خود را دریافت می کنید.

Handicap اروپایی مثبت مساوی آلمان:

 • مساوی آلمان (+1): با در نظر گرفتن نتیجه مسابقه یعنی باخت 3 بر 1 آلمان، چنانچه یک گل به گل های آلمان اضافه شود، باز هم آلمان بازنده است. در نتیجه پیش بینی شما اشتباه خواهد بود.
 • مساوی آلمان (+2): با در نظر گرفتن نتیجه مسابقه یعنی باخت 3 بر 1 آلمان ، اگر دو گل به گل های آلمان اضافه شود، نتیجه مسابقه مساوی می شود. بنابراین شما برنده شرط بندی خواهید شد.
 • مساوی آلمان (+3): با در نظر گرفتن نتیجه مسابقه یعنی باخت 3 بر 1 آلمان، اگر سه گل به گل های آلمان اضافه شود، آلمان برنده بازی است. بنابراین پیش بینی شما غلط خواهد بود.

Handicap اروپایی مثبت باخت آلمان:

 • باخت آلمان (+1): با توجه به نتیجه مسابقه یعنی برد 3 بر 1 فرانسه ، اگر 1 گل به گل های آلمان اضافه شود، آلمان بازنده بازی است. بنابراین انتخاب شما درست خواهد بود.
 • باخت آلمان (+2): با توجه به نتیجه مسابقه یعنی برد 3 بر 1 فرانسه ، اگر 2 گل به گل های آلمان اضافه شود، نتیجه بازی مساوی می گردد. در نتیجه انتخاب شما غلط بوده و شرط را از دست داده اید.
 • باخت آلمان (+3): با توجه به نتیجه مسابقه یعنی برد 3 بر 1 فرانسه، اگر 3 گل به گل های آلمان اضافه شود، آلمان برنده بازی شده و انتخاب شما غلط است.
پیشنهاد ما برای مطالعه  بازی تبانی fix match چیست؟ 2 دلیل برای انجام آن

انواع مختلف هندیکپ اروپایی برای شرط بندی

انواع مختلف هندیکپ اروپایی برای شرط بندی

هندیکپ اروپایی در شرط بندی های ورزشی از ۲ نوع اصلی تشکیل شده است:

 • هندیکپ اروپایی مثبت

در استراتژی هندیکپ اروپایی مثبت، برای ایجاد تعادل، به تیم ضعیف بازی یک یا چند امتیاز داده می شود.

مثلا فرض کنید در یک مسابقه فوتبال، هندیکپ اروپایی +1.5 باشد. به این معنی که تیم ضعیف یک گل از تیم قوی جلو است.

در این صورت، اگر نتیجه بازی 1-0 یا 2-1 و… بشود، شرط مورد نظر برنده خواهد بود. اگر نتیجه بازی 0-0 یا 1-1 و… بشود، شرط مورد نظر مساوی خواهد بود. در صورتی که نتیجه بازی 2-0 یا 3-0 و… بشود، شرط بندی بازنده خواهد بود.

 • هندیکپ اروپایی منفی

در هندیکپ اروپایی منفی نیز به تیم قوی یک یا چند امتیاز داده خواهد شد. این کار جهت کاهش احتمال پیروزی تیم ضعیف تر انجام می گردد.

مثلا، فرض کنید در یک مسابقه فوتبال، هندیکپ اروپایی -1.5 باشد. در این صورت، تیم قوی یک گل از تیم ضعیف جلو می افتد.

در این صورت، چنانچه نتیجه بازی 2-0 یا 3-0 و… بشود، شرط مورد نظر برنده خواهد بود. در صورتی که نتیجه بازی 1-0 یا 2-1 و… بشود، شرط مورد نظر مساوی می شود.

اگر هم نتیجه مسابقه 0-0 یا 1-1 و… بشود، شرط شما در سایت شرط بندی فوتبال نیز باخت خواهد بود.

انواع روش های شرط بندی در هندیکپ اروپایی

هندیکپ ها، در انواع مختلف روش شرط بندی از جمله میکس، مستقیم و شرط بندی زنده استفاده می شوند. در هندیکپ اروپایی، شرط بندی در دو نوع تکی و ترکیبی تقسیم خواهد شد.

 • Handicap اروپایی تکی

در Handicap اروپایی تکی، تنها روی یک نتیجه شرط بندی خواهد شد. مثلا، می توان روی برد تیم میزبان با هندیکپ -1 پیش بینی کرد.

در این حالت، چنانچه تیم میزبان، با اختلاف یک گل یا بیشتر از آن پیروز شود، شرط برنده خواهد شد.

 • Handicap اروپایی ترکیبی

در روش هندیکپ اروپایی ترکیبی، شرط بندی روی دو یا چند نتیجه انجام می گیرد. مثلا می توان بر روی برد تیم میزبان با هندیکپ -1 و تساوی مسابقه شرط بندی کرد.

See Also
شرط بندی تصاعدی، استراتژی تضمینی در برد پیش بینی ورزشی

در این حالت، چنانچه تیم میزبان با اختلاف یک گل یا بیشتر از آن برنده شود یا مسابقه با نتیجه تساوی به پایان برسد، شرط برنده خواهد بود.

2 تفاوت استراتژی هندیکپ اروپایی و آسیایی

هندیکپ اروپایی و هندیکپ آسیایی دو روش کاملا متفاوت در شرط‌ بندی هستند.

پیشنهاد ما برای مطالعه  بونوس شرط بندی چیست؟ معرفی 6 انواع بونوس و مزیت استفاده

۲ مورد از مهم ترین تفاوت های این دو روش شرط بندی عبارتند از:

 • برخلاف هندیکپ آسیایی که تنها دو نتیجه را ارائه می‌ دهد، Handicap اروپایی دارای یک نتیجه سوم نیز خواهد بود.
  در نوع اروپایی، ۳ حالت تساوی، برد و باخت وجود دارد. همچنین پول کاربر بعد از شرط بندی به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد. ولی در نوع آسیایی، غیر از حالت‌ های برد و باخت، هیچ گزینه ‌ای جهت تساوی وجود ندارد.
  چنانچه که شرط تان به حالت تساوی برسد، شما می توانید پول خود را پس بگیرید. در این روش می توانید سرمایه‌ گذاری خود را در صورت تساوی، بازیابی کنید.
 • در مورد اعداد نیز باید گفت که در هندیکپ اروپایی، از اعداد صحیح و یک و صفر استفاده می ‌شود. در حالی که در نوع آسیایی از اعدادی اعشاری مانند 1.5 استفاده می گردد.
  بنابراین، تفاوت اصلی میان هندیکپ اروپایی و آسیایی در حالات مساوی، بازگشت پول و استفاده از اعداد مختلف است.

مزایا و معایب هندیکپ اروپایی

استفاده از هندیکپ اروپایی در انواع سایت های شرط بندی آنلاین، مزایای زیادی داشته که از جمله آن ها می توان به گزینه های زیر اشاره کرد:

 • سادگی: هندیکپ اروپایی، در مقایسه با سایر تکنیک های شرط بندی، ساده تر بوده و یادگیری آن آسان تر است.
 • انعطاف پذیری: هندیکپ اروپایی، بسیار انعطاف پذیر بوده و کاربران می توانند آن را با انواع شرط بندی ترکیب کنند.
 • سودآوری: Handicap اروپایی، سود آوری خوبی را برای کاربران به همراه دارد

Handicap اروپایی، معایبی هم دارد که از جمله آن ها باید به موارد زیر اشاره نمود:

 • ریسک: این نوع هندیکپ، ریسک بالایی را دارد.
 • محدودیت: در برخی از سایت های شرط بندی آنلاین، هندیکپ اروپایی از محدودیت هایی برخوردار است.

5 نکته اساسی در هندیکپ اروپایی

در این بخش به 5 نکته اساسی که در جهت شروع شرط بندی هندیکپ اروپایی بسیار مهم است، می پردازیم:

 • مطالعه و تحلیل

لازم است قبل از شروع شرط بندی، از تیم‌ ها، بازیکنان و عوامل مختلف بازی، تحلیل بسیار دقیقی را انجام دهید. اطلاعاتی نظیر نتایج اخیر، آمارها، شرایط آب و هوا و آسیب بازیکنان می ‌توانند در بررسی های شما مفید باشند.

 • مدیریت سرمایه

محدودیت بودجه و مدیریت سرمایه، امری ضروری محسوب می شود. تعیین سقف سرمایه‌ ای که در شرط بندی صرف شده و رعایت آن بسیار مهم است.

در تقسیم بندی سرمایه و استفاده از آن، سیستم‌ هایی مانند مارتینگل را در نظر داشته باشید.

 • آشنایی با ضرایب

آموزش تفسیر ضرایب برد و باخت در Handicap اروپایی، اهمیت بالایی دارد. در این استراتژی، ضرایب اعشاری استفاده شده و هر ضریب نیز نشان دهنده میزان زیان یا سود ممکن است.

 • شرایط خاص

توجه به شرایط ویژه هر بازی مانند میزبانی، نیروی تیم ‌ها، مسابقات قبلی و فرم بازیکنان، می تواند در آن وضعیت موثر باشد.

 • استفاده از راهنمایی ها

برخی از سایت های کازینو آنلاین، تجزیه و تحلیل‌ ها و راهنمایی هایی را برای کاربران فراهم می ‌کنند. استفاده از این منابع به شما در تصمیم‌ گیری بهتر کمک می کند.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

تمامی حقوق سایت متعلق به سایت شرط بندی این وین بت می باشد.